Reviews Cover Image

Prikazi
Reviews

Author(s): Stevan Stanić, Milan Cerovina, Boško Tomašević, Radoslav Milenković, Tvrtko Kulenović, Vojislav Sekelj, Mirjana Gavanski, A.D. Badnjar, Miroljub Radojković, Dragan Koković, Pal Šandor
Subject(s): Book-Review
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Reviews of: Fried Istvan: ,,A delszlav nepkolteszet recepcioja a magyar irodalomban Kazinczytol Jokaiig” (Recepcija jugoslovenske narodne poezije u mađarskoj književnosti od Kazincija do Jokaija). — Budapest, Akademiai Kiado, 1979. Piše: Pal Šandor Stipe Šuvar: »Politika i kultura « , » Vuk Karadžić « , Beograd 1980 . Piše: Dragan Koković Tomislav Jantol : "Socijalizam i javnost" ; Centar za kulturnu djelatnost SSO Zagreb, Zagreb 1980 Piše: Miroljub Radojković Slobodan Selemić: "Prijatelji" ; Matica sprska , Novi Sad, 1980, Piše: A.D. Badnjar Milica Mičić-Dimovska: " Poznanici", Matica srpska, Novi Sad 1980; Piše: Mirjana Gavanski Goran Tribuson: "Snijeg u Hedielbergu", "August Cesarec", Zagreb 1980. Piše: Vojislav Sekelj Elio Vitorini: "Gradovi svijeta" , prevod Karmen Milačić, "Veselin Masleša", Sarajevo 1980. Piše : Tvrtko Kulenović Dragan Klaić: " Krecova dramaturgija-društvena određenost Krecovih likova" SRPSKO NARODNO POZORIŠTE - DRAMSKI CENTAR, Novi Sad 1980/81. Piše: Radoslav Milenović Vilijem Blejk: "Vječno Evanđelje"; izbor prevod, predgovor i komentar: Marko Grčić - Izdavač: "Grafički zavod Hrvarske", Zagreb 1980. Piše: Boško Tomašević UMETNIČKI USTUPCI UKUSU ILI NEDOSTAJANJE KVALITETNIJEG RADA (2) (Pozorišne predstave u Zrenjaninu, Somboru i Subotici, mesec dana nakon premijera) Piše: Milan Cerovina RAT I REVOLUCIJA NA SLIKAMA BOŽIDARA BOŠKOVIĆA Galerija kulturnog centra Radničkog univerziteta "Radivoje Ćirpanov", Novi Sad Piše: Stevan Stanić

  • Issue Year: 1981
  • Issue No: 267
  • Page Range: 253-263
  • Page Count: 11
  • Language: Serbian