Self-governing ideology and mass communication Cover Image

Samoupravna ideologija i masovno komuniciranje
Self-governing ideology and mass communication

Author(s): Miroljub Radojković
Subject(s): Social Philosophy, Political Essay, Societal Essay
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Samoupravna ideologija povezuje dominantan segment ideja, vrednosti i stavova u društvu udruženog rada i društvene svojine. Ovu ideologiju određujemo samo kao dominantan segment, jer bi bilo »iskrivljeno«, dakle ideologizirano, stanovište u kojem bismo tvrdili da u socijalističkom samoupravnom društvu nema idejndh tvorevina, vrednosti i stavova koji su izvan okvira samoupravne ideologije. Njegova baza nije nikakav automat koji bi davao čistu samoupravnu nadgradnju. U društvenoj realnosti, u nedorečenosti, nezaokruženosti čistih, bolje reći projektovanih samoupravnih odnosa, i u uslovima tek početne afirmacije principa o slobodnoj razmeni rada među nužno podeljenim sferama rada, iskrsavaju preduslovi za stvaranje i počesto povezivanje »duhovnih tvorevina« i vrednosti u blokove i čak sisteme koji oponiraju samoupravnoj ideologiji. To znači da se na realnost društva udruženog rada u nastajanju gleda kao i na potku društveno-ekonomskih pozicija iz kojih se stvarnost misli i izražava stavovima koji su realno izvan okvira samoupravne ideologije.

  • Issue Year: 1980
  • Issue No: 262
  • Page Range: 412-414
  • Page Count: 3
  • Language: Serbian