History of the Bulgarians in 1878-1944 in Documents. Vol. l 1878-1912. Part 1. Restoration and Development of the Bulgarian State. Part 2. The Bulgarians in Macedonia, Thrace and Dobrudja Cover Image
  • Price 1.00 €

История на българите 1878-1944 в документи. Том I. 1878-1912. Ч. 1. Възстановяване и развитие на българската държава; Ч. 2. Българите в Македония, Тракия и Добруджа (History of the Bulgarians in 1878-1944 in Documents. Vol. l 1878-1912)
History of the Bulgarians in 1878-1944 in Documents. Vol. l 1878-1912. Part 1. Restoration and Development of the Bulgarian State. Part 2. The Bulgarians in Macedonia, Thrace and Dobrudja

Author(s): Vanya Stoyanova
Subject(s): History, Cultural history, Economic history, Ethnohistory, Recent History (1900 till today), 19th Century, Pre-WW I & WW I (1900 -1919), Interwar Period (1920 - 1939), Between Berlin Congress and WW I, Book-Review
Published by: Институт за исторически изследвания - Българска академия на науките
  • Issue Year: 1996
  • Issue No: 2
  • Page Range: 173-174
  • Page Count: 2
  • Language: English