Chronicle of the Bulgarian Orthodox Church. I. History and Personalities Cover Image
  • Price 4.50 €

Летопис на Българската православна църква. І. История и личности. Съставител Борис Цацов. София, 2010. 580 с.
Chronicle of the Bulgarian Orthodox Church. I. History and Personalities

Author(s): Vanya Stoyanova
Subject(s): History
Published by: Институт за исторически изследвания - Българска академия на науките
  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 231-233
  • Page Count: 3
  • Language: English