Zheko Popov. Rumania and the Bulgarian National Issue (Macedonia and Dobrudja) 1903 – 1913 Cover Image
  • Price 4.50 €

Жеко Попов. Румъния и българският национален въпрос (Македония и Добруджа) 1903-1913 г. София, Изд. Македонски научен институт, 2004. 320 р.
Zheko Popov. Rumania and the Bulgarian National Issue (Macedonia and Dobrudja) 1903 – 1913

Author(s): Vanya Stoyanova
Subject(s): History
Published by: Институт за исторически изследвания - Българска академия на науките

Summary/Abstract: Reviews of Books

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 213-214
  • Page Count: 2
  • Language: English