Мозг и язык: полтора века исследований Cover Image

Beyin Ve Dil: Araştırmaların 150 Yılı
Мозг и язык: полтора века исследований

Author(s): Olena Kozan
Subject(s): Language studies, Education, Foreign languages learning
Published by: Ankara Üniversitesi TÖMER
Keywords: beyin; dil; nörodilbilim; modüler yaklaşım; dinamik yaklaşım

Summary/Abstract: Bu çalışmada Sankt-Peterburg Üniversitesinden Prof. Dr. T. V.Çernigovskaya, dünyada beyin ve dil üzerine yapılan çalışmaların tarihçesine değinerek günümüze kadar yapılan araştırmaları bir bütün olarak ele almıştır. Makalede beyni inceleyen bilim dallarında geliştirilen dinamik ve modüler yaklaşımlardan söz edilmektedir. Beyin ve dil arasındaki ilişkiler üzerine yapılan araştırmalar 19. yüzyılda başlamış, 21. yüzyılda ise teknolojinin ve yeni yöntemlerin gelişmesiyle ivme kazanmıştır. Bugüne gelinceye kadar pek çok somut bulgu sağlanmış olmasına rağmen, günümüzde, beyin ve dil etkileşimi sorunu tam anlamıyla aydınlanmış değildir. Bu nedenle lokal ve dinamik paradigmalar birbirleriyle yer değiştirmeye devam etmektedir. Makalede ayrıca dilin ortaya çıkışıyla ilgili konular da ele alınmaktadır. Bunun dışında dilsel işlevlere yönelik lokal ve holistik yaklaşımları barıştıran modellerden söz edilmektedir.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 147
  • Page Range: 22-39
  • Page Count: 18
  • Language: Turkish