Macroprism Cover Image

Makroprizma
Macroprism

Author(s): Relja Dražić
Subject(s): Austrian Literature, Cultural Essay
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Pre no Što je končarska firma »Viler« u Hamburgu razvila svoj uzgredni goblen-gešeft, nudeći pospođama sheme slika »stanh majstora«, po kojima su ih mogle same ponovo oličiti, samo ako bi za određene rupice koristile tačno određene, shemom predviđene bojene konce, koje je liferovala firma - dakie, pre toga, jedan mladi slikar je za male pare u nekom berlinskom časopisu za dame činio nešto primitivniju shematizaciju: on je prosto razlagao kolorističku strukturu slika na elementarne kvadratne jedinice i dobijene tipove boja obeležavao posebnim znacima, pa ih ucrtavao u kvadratiće, ostavijajući na volju damama da same izaberu boje. Jedini je uslov bio taj da bude očuvano pripisivanje nekog znaka uvek istoj boji. Međutim, ideja mladog umetnika nije imala uspeha kod publike. Gobleni nisu ličili.

  • Issue Year: 1983
  • Issue No: 296
  • Page Range: 435-436
  • Page Count: 2
  • Language: Serbian