Šejh Nurudin - A man or a judge Cover Image

Šejh Nurudin - čovek ili kadija
Šejh Nurudin - A man or a judge

Author(s): Relja Dražić
Subject(s): Bosnian Literature, Cultural Essay
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Kad se ko dokopa vlasti jedni kažu: upala mu sekira u med; ostatak palaca: jer med je kao moe, sladak — ali kvari zube. Šta preostaje da kažu oni koji su za to vreme povračall u klozetima? Ako ne slegnu ramenima, možda bi zubi su već bili načeti! Jer, sekira upada u med kada se seče šuma, pa s Božjom pomoči sečivo kroz koru uleti u košnicu divljih pčela. Tako je to dvostruka sreča, pa makar i pčele izletele (može se sa pčelama). Ovi koji su slegli nisu slegli ramenima znaju jer su i sami bili u šumi. Ko če reći šta su oni činili?

  • Issue Year: 1982
  • Issue No: 286
  • Page Range: 408-410
  • Page Count: 3
  • Language: Serbian