Hegel's attitude about the end of art and the problem of art philosophy after Hegel Cover Image

Hegelov stav o kraju umetnosti i problem filozofije umetnosti posle Hegela
Hegel's attitude about the end of art and the problem of art philosophy after Hegel

Author(s): Willi Oelmueller
Contributor(s): Relja Dražić (Translator)
Subject(s): Aesthetics, Cultural Essay
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Hegelov stav: »Umetnost nam više ne važi kao najviši način na koji sebi istina pribavlja e g z is ten c iju .. . Mi se možemo lepo nadati da će umetnost sve više rasti i usavršavati se, ali njena je forma prestala da bude najviša potreba duha« (139), taj stav pripada onim stavovima Hegelove filozofije koji do danas najviše provociraju i koji se bez ostatka kritikuju. Kritika stava se vrši na dvostruki način: direktno i indirektno.

  • Issue Year: 1983
  • Issue No: 292-293
  • Page Range: 273-277
  • Page Count: 5
  • Language: Serbian