Insurance market in Ukraine: key problems and factors influencing further development Cover Image

Rynek ubezpieczeń na Ukrainie: główne problemy i czynniki determinujące dalszy rozwój
Insurance market in Ukraine: key problems and factors influencing further development

Author(s): Lyubov Klapkiv, Jurij Klapkiv
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Business Economy / Management, Financial Markets
Published by: Rzecznik Finansowy / Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej
Keywords: rynek ubezpieczeń; Ukraina; czynniki rozwoju; insurance market; Ukraine; factors stipulating development

Summary/Abstract: Rynek ubezpieczeń na Ukrainie rozwija się w niesprzyjających warunkach społeczno-gospodarczych oraz politycznych. Autorzy opracowania przedstawiają problemy hamujące jego rozwój, zwłaszcza na terenach okupowanych. Do oceny stanu rynku ubezpieczeń wykorzystano wybrane wskaźniki, takie jak: wskaźniki penetracji oraz gęstości ubezpieczeń, liczbę zakładów oraz wskaźnik koncentracji rynku, tempo wzrostu składki przypisanej brutto, udział wypłaconych odszkodowań i świadczeń brutto w składce przypisanej brutto. Czynnikiem determinującym rozwój jest poziom popytu na ochronę ubezpieczeniową ze strony gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. W artykule zaprezentowano warunki i wyniki działalności zakładów ubezpieczeniowych na terenach, na których prowadzone są operacje antyterrorystyczne. The insurance market in Ukraine is developing in unfavourable socio-economic and political conditions. The study presents problems of its development, especially in occupied areas. In assessing the situation on the insurance market selected indicators were used, such as penetration and insurance density, number of companies and market concentration, gross written premiums rate and share of gross written premiums. The determining factor is the level of demand for insurance coverage by households and businesses. The article presents the conditions and results of the activity of insurance companies in the area where anti-terrorist operations are conducted.

  • Issue Year: 2/2017
  • Issue No: 24
  • Page Range: 50-64
  • Page Count: 15
  • Language: English, Polish