Household saving rate including life insurance premiums and consumer confidence index in selected Eastern European countries Cover Image

Stopa oszczędności gospodarstw domowych z uwzględnieniem składki na ubezpieczenie na życie i indeks zaufania klientów w wybranych krajach Europy Wschodniej
Household saving rate including life insurance premiums and consumer confidence index in selected Eastern European countries

Author(s): Lyubov Klapkiv
Subject(s): National Economy, Law on Economics
Published by: Rzecznik Finansowy / Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej
Keywords: household saving rate; consumer confidence; life insurance premiums; uncertainty; Eastern European countries; stopa oszczędności gospodarstw domowych; zaufanie konsumentów; niepewność

Summary/Abstract: The main idea of the article is a comparative analysis of the connection between the household saving rate and consumer confidence in selected Eastern European countries during the period 2008-2014. The life insurance premiums were also included as an indicator of a long term characterization of household savings. Gross domestic product growth per capita was used as a dimension of general economic conditions in selected countries. The author elaborates on the result of the research that showed different impact of consumer confidence on household saving rate in 2008 in the selected countries. In some countries (such as Poland and Bulgaria) different trends prevailed that that were based on the features of the influence of crisis and remittance. Głównym celem artykułu jest analiza porównawcza powiązania stopy oszczędności gospodarstw domowych z poziomem zaufania konsumentów w wybranych krajach Europy Wschodniej w latach 2008-2014. Wartość składki ubezpieczeniowej na życie została włączona do analizy jako wskaźnik długoterminowego charakteru oszczędności gospodarstw domowych. Dla określenia ogólnych gospodarczych warunków w wybranych krajach, wykorzystano wskaźnik wzrostu produktu krajowego brutto per capita. Wyniki badania wykazały zróżnicowany wpływ zaufania konsumentów na stopę oszczędności gospodarstw domowych w 2008 roku w wybranych krajach. W niektórych krajach (takich jak Polska i Bułgaria) odnotowano szczególne trendy, które były spowodowane działaniem kryzysu i wpływem przekazów pieniężnych.

  • Issue Year: 4/2016
  • Issue No: 22
  • Page Range: 16-33
  • Page Count: 18
  • Language: English, Polish