Managing the Crisis Situation in the Process of Counteracting and Eliminating the Effects of a Natural Disaster Cover Image

Zarządzanie sytuacją kryzysową w procesie przeciwdziałania i likwidacji skutków klęski żywiołowej
Managing the Crisis Situation in the Process of Counteracting and Eliminating the Effects of a Natural Disaster

Author(s): Magdalena El Ghamari
Subject(s): Security and defense
Published by: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Keywords: crisis response;natural disasters;security

Summary/Abstract: Optymalne zarządzanie sytuacją kryzysową jest warunkiem sine qua non skuteczności procesu przeciwdziałania i likwidacji skutków klęski żywiołowej, w tym rozwijanego obecnie w Polsce Systemu Kierowania Reagowaniem Kryzysowym (SKRK). Punktem wyjścia jest pojęcie reagowania kryzysowego rozpatrywane w aspekcie narodowym oraz ponadnarodowym (sojuszniczym) i obejmujące wszystkie rodzaje kryzysów, zarówno cywilne, spowodowane katastrofami, klęskami żywiołowymi i cywilizacyjnymi, jak również polityczno-militarne o małym i dużym spektrum. W opracowaniu przedstawiono wybrane aspekty zarządzania informacją kryzysową w SKRK w sferze współdziałania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) z lokalnymi organami administracji państwa.

  • Issue Year: 5/2016
  • Issue No: 2
  • Page Range: 92-107
  • Page Count: 16
  • Language: Polish