Cosmic Ecology, Eco-holistic Ethics, Gaia-Uranos Hypothesis, Depth Psychology, Collective Unconscious, Noosphere, Medical Astrology, Antroposophic Medicine, Sages of the Far East, and All That Rubbish Cover Image

Kosmoekologia, etyka ekoholistyczna, hipoteza Gai-Uranosa, psychologia głębi, nieświadomość zbiorowa, noosfera, astrologia medyczna, medycyna antropozoficzna, mędrcy Dalekiego Wschodu i inne ucieszne banialuki
Cosmic Ecology, Eco-holistic Ethics, Gaia-Uranos Hypothesis, Depth Psychology, Collective Unconscious, Noosphere, Medical Astrology, Antroposophic Medicine, Sages of the Far East, and All That Rubbish

Author(s): Kazimierz Jodkowski
Subject(s): Philosophy of Science
Published by: Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski
Keywords: cosmic ecology; eco-holistic ethics; Gaia-Uranos hypothesis; Honorata Korpikiewicz

Summary/Abstract: Review of: Honorata Korpikiewicz, Kosmoekologia. Obraz zjawisk, Wydawnictwo UAM, Poznań 2006, s. 203; Honorata Korpikiewicz, Kosmoekologia z elementami etyki holistycznej. Hipoteza Gai-Uranosa, Wydawnictwo Prodruk, Poznań 2002, s. 321.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 13
  • Page Range: 299-321
  • Page Count: 23
  • Language: Polish