Philosophical Aspects of Origin Cover Image

Filozoficzne Aspekty Genezy
Philosophical Aspects of Origin

Publishing House: Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski
Subject(s): Philosophy, Theology and Religion, Religion and science , Philosophy of Science
Frequency: 1 issues
Online-ISSN: 2299-0356
Status: Ceased Publication

 • 2004
 • 2005
 • 2007
 • 2009
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • Issue No. 01
 • Issue No. 02+03
 • Issue No. 04+05
 • Issue No. 06+07
 • Issue No. 08
 • Issue No. 09
 • Issue No. 10
 • Issue No. 11
 • Issue No. 12
 • Issue No. 13
 • Issue No. 14
 • Issue No. 15
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Filozoficzne Aspekty Genezy (tytuł angielski: Philosophical Aspects of Origin) (ISSN 2299-0356) to wąskotematyczne, specjalistyczne internetowe czasopismo filozoficzne (rocznik), poświęcone problematyce genezy – Wszechświata, pierwszego życia, późniejszych form życia, człowieka, psychiki, świadomości, języka, teorii naukowych, religii itp. Profil czasopisma obejmuje również filozoficzne bądź metodologiczne rozważania nad teoriami lub poglądami dotyczącymi problemu genezy.

Przyjmujemy do publikacji teksty polskojęzyczne, a od 2014 roku również anglojęzyczne – artykuły, polemiki, przekłady, recenzje książek.

 

Philosophical Aspects of Origin (Polish title: Filozoficzne Aspekty Genezy) (ISSN 2299-0356) is an online philosophical journal devoted to the problem of origin – of the Universe, the first life, subsequent life forms, man, psyche, consciousness, language, scientific theories, religions etc. The scope of the journal also covers philosophical or methodological analysis of theories or beliefs related to the probl em of origin.

We accept submissions written in Polish and (since 2014) in English – this includes articles, polemics, translations and book reviews.