Does Intelligent Design Theory Have Consequences Regarding the Existence of Supernatural Designer? A Polemic with Elliott Sober Cover Image

Czy teoria inteligentnego projektu posiada konsekwencje, dotyczące istnienia nadnaturalnego projektanta? Polemika z Elliottem Soberem
Does Intelligent Design Theory Have Consequences Regarding the Existence of Supernatural Designer? A Polemic with Elliott Sober

Author(s): Kazimierz Jodkowski
Subject(s): Philosophy
Published by: Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski
Keywords: supernatural designer; supernaturalism; intelligent design; creationism; Darwinism; religious neutrality

Summary/Abstract: A polemic with the article of Elliott Sober; Teoria inteligentnego projektu a nadnaturalizm: o tezie; że projektantem może być Bóg lub istoty pozaziemskie"; Filozoficzne Aspekty Genezy 2007/2008; vol. 4/5; pp. 21-39.

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 04+05
  • Page Range: 41-49
  • Page Count: 9
  • Language: Polish