Euphemisms as words a typical expression for female language Cover Image
  • Price 5.00 €

Eufemizmat si fjalë a shprehje tipike për gjuhën e femrave
Euphemisms as words a typical expression for female language

Author(s): Vjosa Osmani
Subject(s): Gender Studies, Theoretical Linguistics
Published by: Instituti Albanologjik i Prishtinës
Keywords: Euphemisms;

Summary/Abstract: Në këtë punim kemi bërë një analizë të përmbajtjes së eufemizmave, të cilat kanë qenë aktive në periudha të ndryshme në shoqërinë tonë, e veçanërisht në gjuhën e femrave. Së këndejmi, jemi munduar t’i analizojmë përzgjedhjet gjuhësore që i bëjnë folëset gjatë komunikimit, si dhe t’i interpretojmë arsyet dhe funksionet e atyre përzgjedhjeve. Natyrisht, përshkrimi dhe interpretimi i të gjitha njësive të tilla brenda një punimi është i pamundur, kështu që kemi vëmë në pah vetëm disa nga më tipiket.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 46
  • Page Range: 311-320
  • Page Count: 10
  • Language: Albanian