REVIEWS Cover Image
  • Price 6.00 €

KRITIKA DHE RECENSIONE
REVIEWS

Author(s): Tefë Topalli, Rrezarta Draçini, Orjeta Baja, Shefkije Islamaj, Vjosa Osmani, Sejdi Gashi, Emin Kabashi, Faik Shkodra
Subject(s): Review, Book-Review
Published by: Instituti Albanologjik i Prishtinës

Summary/Abstract: Shefkije Islamaj: Gjergj Fishta – Gjuha dhe stili I, IAP, Prishtinë, 2012, 527 f.; Gjergj Fishta – Gjuha dhe stili II, IAP, Prishtinë, 2012, 576 f. Avdyl Sula, Fjalori i f jalëve dhe i shprehjeve popul lore, Tiranë, 2009, 495 f . Qemal Murati: Gjuha shqipe në komunikimet publike (Ligjërimi mes zyrtares/jozyrtares dhe sendërgji për përmbysje standardi e kthim dialekti), Instituti Albanologjik, Prishtinë 2013, 550 f. Begzad Baliu, Hulumt ime albanologj ike, Shtëpia botuese “ERA”, Prisht inë, 2015. Fadil Grajçevci, Vepra letrare e Esad Mekulit dhe kritika e saj, IAP, Prishtinë, 2013, 364. f. Hysen Matoshi , St i let në letërsinë shqipe ndërmjet dy luf tërave botërore, Inst i tut i Albanologj ik, Pr isht inë, 2008.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 44
  • Page Range: 297-337
  • Page Count: 41
  • Language: Albanian