Rafał Podgórski, Józef Retinger prywatny polityk, Universitas Kraków 2013 Cover Image

Rafał Podgórski, Józef Retinger prywatny polityk, Universitas Kraków 2013
Rafał Podgórski, Józef Retinger prywatny polityk, Universitas Kraków 2013

Author(s): Wojciech Kęder
Subject(s): History, 19th Century, Pre-WW I & WW I (1900 -1919), Interwar Period (1920 - 1939)
Published by: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
Keywords: Recenzja, Retinger

Summary/Abstract: Niniejsza recenzja poddaje ocenie pozycję Bogdana Podgórskiego pt. „Józef Retinger prywatny polityk”. Książka ta została wydana przez wydawnictwo Universitas w 2013 roku. Dzieło to ukazuje sylwetkę Józefa Hieronima Retingera – syna polskiego Żyda, uro-dzonego w 1882 r. w Krakowie. Retinger, choć nigdy nie piastował żadnych oficjalnych funkcji, uważany był za niezwykle wpływową postać światowej polityki. Autor recenzji ukazał konieczność powstania książki na temat wspominanej postaci i skrótowo omówił jej rozdziały. Recenzent docenił znaczenie nowej biografii Józefa Hieronima Retingera. Jednocześnie podkreślił, że Bogdan Podgórski nie uniknął pewnych nieścisłości, które poddał wyjaśnieniu.

  • Issue Year: 23/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 303-315
  • Page Count: 13
  • Language: Polish