Analysis of correlation between land surface and selected palaeosurface illustrated with examples from Central Poland Cover Image

Analysis of correlation between land surface and selected palaeosurface illustrated with examples from Central Poland
Analysis of correlation between land surface and selected palaeosurface illustrated with examples from Central Poland

Author(s): Aleksander Szmidt
Subject(s): Geography, Regional studies, Regional Geography, Environmental Geography
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: profile terenu; powierzchnia kopalna; analizy GIS

Summary/Abstract: W artykule zaprezentowano przykłady analizy współzależności między powierzchniami kopalnymi (paleopowierzchniami) i powierzchnią współczesną, opracowane w oparciu o powszechnie dostępne narzędzia z rodziny GIS (Geograficzne Systemy Informacyjne). Jako obszar badań wybrano Polskę Środkową, gdzie pomimo kilkudziesięciu lat badań paleogeograficznych, nie ukształtowała się jednoznaczna opinia co do oceny roli starszego podłoża w pochodzeniu rzeźby współczesnej. Główną część opracowania stanowi przedstawienie oraz analiza procedur badawczych prowadzonych w technikach GIS mających na celu rozwiązanie wskazanego wyżej problemu.

  • Issue Year: 14/2015
  • Issue No: 14
  • Page Range: 56-61
  • Page Count: 7
  • Language: English