THE OTTOMAN EMPIRE AND CITIES IN MONTENEGRO Cover Image
  • Price 6.00 €

OSMANSKO CARSTVO I GRADOVI U CRNOJ GORI
THE OTTOMAN EMPIRE AND CITIES IN MONTENEGRO

Author(s): Sait Šabotić
Subject(s): Cultural history, The Ottoman Empire
Published by: Almanah
Keywords: The Ottoman Empire; Cities in Montenegro; Cultural achivements;

Summary/Abstract: Svaka velika civilizacija ostavljala je iza sebe neizbrisive tragove svoga postojanja i prisustva na svim mjestima do koje su uspjeli da dopru njeni uticaji. Takav slučaj je i sa Osmanskim carstvom koje je uspjelo da iznjedri blistavu civilizaciju, koja nam je u nasljeđe ostavila izvanredna dostignuća ostvarena na polju graditeljstva, književnosti, vojne nauke, ekonomije, umjetnosti i drugim granama ljudske djelatnosti. Shvaćen u najširem smislu riječi ovaj rad bi imao zadatak da odgovori na niz veoma složenih i kompleksnih pitanja koja se tiču Osmanskog carstva i gradova u Crnoj Gori u periodu od sredine XV vijeka pa do 1912. godine. U prvom redu tu podrazumijevamo pitanje geografskog pojma grada, zatim pitanje funkcija grada i funkcionalne klasifikacije gradova. Vrlo važno pitanje je i ono koje se odnosi na to koje su gradove na teritoriji današnje Crne Gore Osmanlije zatekli u vrijeme svojih osvajanja, dok bi se naredno odnosilo na prostornu strukturu gradova koji su već egzistirali u vrijeme osmanskih osvajanja današnjeg prostora Crne Gore. U sklopu tog pitanja bilo bi važno pomenuti kakva je bila morfološka struktura i opšte stanje tih gradova, potom kako su ti gradovi kategorisani, kako je protekao proces integracije zatečenog stanovništva i onih koji su postali novi stanovnici tih gradova u državno-pravni sistem Osmanskog carstva, odnosno kakav je bio odnos osvajača prema zatečenom stanju u tim gradovima.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 59-60
  • Page Range: 249-287
  • Page Count: 39
  • Language: Bosnian