Reviews Cover Image
  • Price 4.00 €

Prikazi i ocjene
Reviews

Author(s): Safet Bandžović, Alen Salihović, Senaid Hadžić, Sait Šabotić, Hadžija Hadžiabdić, Ljubica Ećimović, Omer Zulić
Subject(s): Review
Published by: Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine AUBiH

Summary/Abstract: Alen SALIHOVIĆ - ARHIVSKA PRAKSA, broj 16, Arhiv Tuzlanskog kantona i Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona, Tuzla 2013., str. 1-510. Ljubica EĆIMOVIĆ - Glasnik Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske, godina V, broj 5, Banjaluka: Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske 2013., str. 597. Senaid HADŽIĆ - Dr. sc. Izet Šabotić, Agrarne prilike u Bosanskom ejaletu (1839.-1878.), Tuzla 2013., str. 283. Omer ZULIĆ - Mr. sc. Kemal Nurkić, “GRAČANIČKI DEFTER 1292. h./1875. godine” Područje opštine Doboj Istok sa naseljenim mjestima Klokotnica, Velika Brijesnica, Mala Brijesnica, Lukavica Rijeka i Stanić Rijeka, Tuzla-Doboj 2013., str. 1-203. Hadžija HADŽIABDIĆ - Zlatko Hasanbegović- Jugoslavenska muslimanska organizacija 1929.-1941. (U ratu i revoluciji 1941.-1945.), Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Medžlis Islamske Zajednice Zagreb, Zagreb 2012., str, 880. Safet BANDŽOVIĆ - Olivera Milosavljević: Savremenici fašizma, knj. 1, Percepcija fašizma u beogradskoj javnosti: 1933-1941., knj. 2, Jugoslavija u okruženju: 1933-1941., izd. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd 2010., str. 588+215. Sait ŠABOTIĆ - Čovjek je mjerilo svih stvari, Šerbo Rastoder, Kad su vakat kaljali insani – Šahovići 1924., Almanah, Podgorica 2011., 534 str.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 43
  • Page Range: 307-343
  • Page Count: 37
  • Language: Bosnian