REVIEWS Cover Image
  • Price 6.00 €

PRIKAZI
REVIEWS

Author(s): Čedomir Bogičević, Sait Šabotić, Jovan Nikolaidis, Almir Zalihić, Safet Hadrović Vrbički, Emir Sokolović
Subject(s): Book-Review
Published by: Almanah

Summary/Abstract: Review of: Čedomir BOGIĆEVIĆ - RIFAT RASTODER: HRONIKA ZLOČINA Forum Bošnjaka Crne Gore, 2015 Sait Š. ŠABOTIĆ - TAJNOVITI MRAK U PROZNOM KOORDINANTNOM SISTEMU Safet Hadrović Vrbički: PAUKOVA MREŽA, Izdavači: „Obod“ a.d. Cetinje – Udruženje bošnjačkih pisaca Crne Gore. Cetinje – Rožaje 2013. godine Jovan NIKOLAIDIS - MUDROST ETIMOLOGA I PJESNIŠTVO MUDRACA (Nad knjigom i sa knjigom Ismeta Rebronje, SOKRATOV PAS, Almanah, Podgorica 2009.) Almir ZALIHIĆ - BAJKE S KRAJA ILI MOŽDA POČETKA SVIJETA (Redžep Nurović, „Kamen“, Librocompany, Kraljevo, 2008) Safet HADROVIĆ VRBIČKI - KNJIŽEVNOST KAO NEPORECIVA VRIJEDNOST Šefka Begović-Ličina i njen doprinos očuvanju i razvoju kulture Bošnjaka Sandžaka Safet HADROVIĆ VRBIČKI - ŽENA I NJENA ZLA SUDBINA Osvrt na zbirku priča: „Niska od merdžana“, Šefka Begović-Ličina, Novi Pazar 2014 Sait Š. ŠABOTIĆ - TAJNA LEGENDE O MUSINOJ JAMI (Ćamil Ramdedović, Musina jama, Almanah, Podgorica 2015) Emir SOKOLOVIĆ - NESKRITO BALJEOVO „NOĆNO PUTOVANJE“ (Mustafa Balje, Noćno putovanje, Prizren, 2015)

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 67-68
  • Page Range: 275-312
  • Page Count: 38
  • Language: Bosnian