Population Demographic Movement of Novi Grad in the XVIII. and XIX. Century Cover Image

Demografsko kretanje stanovništva Novoga Grada u XVIII. i XIX. stoljeću
Population Demographic Movement of Novi Grad in the XVIII. and XIX. Century

Author(s): Anto Lončarić
Subject(s): Local History / Microhistory, Demography and human biology, 18th Century, 19th Century
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo

Summary/Abstract: Naselje Novi Grad smješteno je u Bosanskoj Posavini, na desnoj strani rijeke Save, na granici s Republikom Hrvatskom. Novi Grad se graniči sa selima Donji Svilaj, Vrbovac, Posavska Mahala, Lipik, Osječak i Gornja Dubica. Upravno pripada općini Odžak, crkveno Donjem Svilaju i Potočanima, dok dio sela koji se zove Tetima pripada župi Odžak. Prema arheološkim istraživanjima znamo da je Novi Grad bio naseljen u kasno brončano ili željezno doba na lokaciji Vladićka. Fra Anto Zrakić pozivajući se na Arheološku leksikon Bosne i Hercegovine (1988.), osim Vladićke navodi još arheološke lokalitete u Novom Gradu: Gradina, Mađarsko groblje i Mramorje. Povjesničar Ive Mažuran u svojoj knjizi Popis naselja i stanovništva u Slavoniji 1698. godine (1988), kaže da je Novi Grad na desnoj strani Save bio pust. Na to se poziva povjesničar Andrija Zirdum u svojoj knjizi Počeci naselja i stanovništvo brodskog i gradiškog kraja 1698.-1991. (2001). To nam govori, da su stanovnici Novog Grada za vrijeme Velikog (Bečkog) rata (1683-1699) napustili svoja ognjišta i naselili Slavoniju, odnosno Novi Grad.

  • Issue Year: 42/2015
  • Issue No: 1+2
  • Page Range: 247-252
  • Page Count: 6
  • Language: Croatian