A short preview of Bosanski Šamac history Cover Image

Kratki prikaz povijesti Bosanskog Šamca
A short preview of Bosanski Šamac history

Author(s): Anto Lončarić
Subject(s): Geography, Regional studies, Modern Age, Recent History (1900 till today), 13th to 14th Centuries, 15th Century
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo

Summary/Abstract: Grad Bosanski Šamac nalazi se na desnoj obali rijeke Bosne na utoku u rijeku Savu, na samoj državnoj granici Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Graniči s općinama Modriča, Odžak, Gradačac i Orašje. Povjesničari povezuju Bosanski Šamac s rimskim naseljem Ad Bassantes. Jedni ga smještaju na prostoru današnjeg grada, dok ga drugi vide u okolici Vinkovaca i Donjoj Mahali blizu Orašja. Prema istraživanjima fra Grge Vilića, koji je istraživao povijest toga kraja, naselje Ad Bassantes nalazilo se na prostoru današnjega sela Vojskova (općina Odžak), na lijevoj obali Bosne, nedaleko od utoka u Savu. Tim područjem pružala se rimska cesta Siscia – Marsonia – Sirmium. Područje Bosanskog Šamca dosad nije arheološki istraživano, tako da se ništa ne zna o naselju prije rimskoga doba.

  • Issue Year: 39/2012
  • Issue No: 1+2
  • Page Range: 161-164
  • Page Count: 4
  • Language: Croatian