Svilaj population in the 18th century Cover Image

Stanovništvo Svilaja u 18. stoljeću
Svilaj population in the 18th century

Author(s): Anto Lončarić
Subject(s): Local History / Microhistory, Demography and human biology, 18th Century
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: Svilaj population; 18th century;

Summary/Abstract: Naselje Svilaj smješteno je u Bosanskoj Posavini na desnoj strani rijeke Save, na samoj granici s Republikom Hrvatskom. Administrativno pripada općini Odžak. Graniči sa selima Gornjim Svilajem na zapadu, Novim Gradom na istoku i Vrbovcem na jugu.

  • Issue Year: 41/2014
  • Issue No: 1+2
  • Page Range: 269-274
  • Page Count: 6
  • Language: Croatian