Primary school in Prud Cover Image

Osnovna škola u Prudu
Primary school in Prud

Author(s): Anto Lončarić
Subject(s): Recent History (1900 till today), School education
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo

Summary/Abstract: Naselje Prud u Bosanskoj Posavini nalazi se na lijevoj obali rijeke Bosne na njezinu utoku u Savu, na samoj granici s Republikom Hrvatskom. Pretpostavlja se da je Prud nekad bio na desnoj obali rijeke Bosne. Današnji kanal Bosnica vjerojatno je staro korito Bosne. Ušće Bosne u Savu bilo je široko 150 koraka. Da je tomu tako, govori nam i karta s početka 19. stoljeća koja se danas čuva u Ratnom arhivu u Beču (Kriegs-Archiv, Wien). U pisanim dokumentima Prud se prvi put spominje 1761. godine. U Maticama krštenih i vjenčanih župe Bijela 1761. godine u Prudu se spominju prezimena: Šunjić, Sarić i Vukosavljević. Do 1990. godine Prud je sa Zasavicom i Bosanskim Šamcem činio jednu župu, a od 1990. je samostalna župa, koju danas vodi župnik Pavo Kopić.

  • Issue Year: 40/2013
  • Issue No: 1+2
  • Page Range: 297-298
  • Page Count: 2
  • Language: Croatian
Toggle Accessibility Mode