Escape from politics: Habermas's proposal on cosmopolitan global order Cover Image

Bijeg od politike: Habermasov prijedlog kozmopolitskog globalnog poretka
Escape from politics: Habermas's proposal on cosmopolitan global order

Author(s): Svjetlana Nedimović
Subject(s): Politics / Political Sciences, Political Philosophy, Civil Society, Politics and society
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Jürgen Habermas; Global order; Europe; EU; European Union; Constitutionalism;

Summary/Abstract: Habermasov prijedlog globalnih političkih struktura koje bi omogućile razvoj kosmopolitskog svjetskog poretka zapravo su pokušaj da se političko-pravna arhitektura i normativna podloga Evropske unije projicira na globalnu ravan. Predloženo rješenje međutim karakterišu problemi koji proizlaze iz dubljih, gotovo fundamentalnih problema od kojih politička filozofija tzv. Zapada ili evroameričkog svijeta pati već stoljećima. Prvi i najočigledniji jest evrocentričnost našeg pojmovnog instrumentarija, ali i kritičkih momenata, u oblasti politike – prikriveno kolonijalno naslijeđe; drugi je depolitizacija društveno-ekonomske sfere, u empirijskom i normativnom pogledu, kao najpogubnije naslijeđe liberalizma – dakle, problem koji karakteriše moderno doba evroatlantskog svijeta. Treći problem, međutim, dotiče se samo suštine ove u globalnoj akademskoj sferi još uvijek dominirajuće političke filozofije, a tu suštinu nagriza paradoks koji se ogleda u preokupaciji filozofija koja se politikom bavi da od politike i iz politike –pobjegne.

  • Issue Year: 3/2012
  • Issue No: 10
  • Page Range: 88-92
  • Page Count: 5
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian