Prosecution in political agreement SDP / SNSD: Independent or political judiciary? Cover Image

Tužilaštva u političkom sporazumu SDP/SNSD: Nezavisno ili političko pravosuđe?
Prosecution in political agreement SDP / SNSD: Independent or political judiciary?

Author(s): Sevima Sali-Terzić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Independent judiciary; Political judiciary; Bosnia and Herzegovina; Law;

Summary/Abstract: Sporazum o programskoj/projektnoj saradnji u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti 2012-2014. godine (Sporazum), koji su zaključili SDP BiH i SNSD, kao pripadnici tzv. “nove većine” u Parlamentarnoj skupštini BiH, izazvao je ozbiljnu raspravu u javnosti. Naročito, pažnja javnosti se usmjerila na dio Sporazuma koji se odnosi na izmjene Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH (VSTV). Ovaj dio predviđa značajne promjene u načinu izbora i imenovanja tužilaca u Bosni i Hercegovini, te promjene u sastavu VSTV-a.

  • Issue Year: 4/2013
  • Issue No: 11
  • Page Range: 20-29
  • Page Count: 10
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian