MARRIAGE BY KIDNAPPING IN EPIC FOLK POETRY - MODULARITY OF THE SUBJECT (II) Cover Image
  • Price 5.00 €

ŽENIDBE OTMICOM U EPSKOJ NARODNOJ POEZIJI – MODELATIVNOST TEME (I)
MARRIAGE BY KIDNAPPING IN EPIC FOLK POETRY - MODULARITY OF THE SUBJECT (II)

Author(s): Dušica Minjović
Subject(s): Cultural history, Customs / Folklore, Poetry, Oral history, Family and social welfare
Published by: Almanah
Keywords: Epic folklore poetry; Christian; Muslim; kidnapping; marriage;

Summary/Abstract: U sagledavanju korpusa epskih narodnih pesama balkanskog prostora, kao jednog od najproduktivnijih u pogledu baštinjenja usmene književnosti, posebno se ističe grupa pesama čiji je zajednički imenitelj – tema ženidba otmicom. Tema ženidbe otmicom vezuje se za junačke ženidbe kao internacionalnu tematsku celinu, posebno izraženu u pesmama srednjih vremena. Ova dominantna tema razvija se u deset sižejnih modela: 1) Napad na svatove i pokušaj otmice devojke, 2) Otmica prevarom, 3) Otmica devojke silom, 4) Bekstvo u sporazumu s devojkom, 5) Dvoboj i rat zbog devojke, 6) Oslobođenje i ženidba, 7) Ženidba i udaja silom, 8) Krvavi svatovi, 9) Zapostavljena žena beži protivniku (prvom prosiocu), 10) Razno (Varia).1 Modeli najčešće nisu u parataksičnom (nezavisnom) odnosu, već su u određenim slučajevima sinkretični, odnosno, jedan od drugoga pozajmljuju neke elemente, bilo da je to čitav sižejni podmodel, njegova narativna struktura ili fabularni element (motiv).

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 35-36
  • Page Range: 29-46
  • Page Count: 18
  • Language: Bosnian