REVIEWS Cover Image
  • Price 6.00 €

PRIKAZI
REVIEWS

Author(s): Dušica Minjović, Srđan Katić, Faruk Dizdarević, Nebojša Vučinić, Fatima Pelesić-Muiminović, Safet Bandžović, Blaga Žurić, Sait Šabotić, Isak Kalpačina, Vladislav Pavičević
Subject(s): Book-Review
Published by: Almanah

Summary/Abstract: Review of: Dušica Minjović, Ep u svojoj postojbini (Zlatan Čolaković, Epika Avda Međedovića – The epic of Avdo Međedović, knjiga 1: Ženidba Smailagić Meha, volume 1: The wedding of Smailagić Meho, knjiga 2: Izabrane pjesme Avda Međedovića, volume 2: The selected poems of Avdo Međedović. Almanah, Podgorica, 2007) Srđan Katić, Olga Zirojević, Srbija pod turskom vlašću 1459- 1804. (drugo, pregledano i ilustrovano izdanje, Beograd 2007) Alija Džogović, Falco peregrinus (Petsko-filozofska falkonika Ferida Muhića) Faruk Dizdarević, Gajret u Prijepolju (Nadir Dacić, Društvo Gajret u Prijepolju i njegova kulturno-prosvjetna djelatnost, Ikra, Prijepolje 2007) Nebojša Vučinić, Aleksandar Saša Zeković, Ljudska i manjinska prava u praksi, Centar za građansko obarzovanje i Centar za razvoj nevladinih organizacija, Podgorica, 2006 Fatima Pelesić-Muiminović, Poslanstvo riječi (Zaim Azemović, Moć riječi na terazijama vremena) Safet Bandžović, Nihad Halilbegović, Bošnjaci u jasenovačkom logoru, Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Sarajevo 2006 Blaga Žurić, Zavičajne priče (Kijametović Redžep, Život u čvorovima, Almanah, Podgorica 2006) Sait Š. Šabotić, Akademski tragovi Rožajskog zbornika - Zaloga za kulturu budućnosti (Rožajski zbornik 13/2007) Faruk Dizdarević, Potraga za suštinom ili poruka koja bi trebalo da bude upamćena Isak Kalpačina, Emocionalna izvorišta i refleksivne putanje (Senadin Pupović: “Izazov daljine“, Unireks 2007) Vladislav Pavićević, Obzorje sna (Mirza Rastoder, Nešto malo ozbiljnije, Bar 2007)

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 37-38
  • Page Range: 243-300
  • Page Count: 54
  • Language: Bosnian, Serbian