REVIEWS Cover Image
  • Price 6.00 €

PRIKAZI
REVIEWS

Author(s): Sait Šabotić, Ferid Muhić, Alija Džogović, Alen Kalajdžija, Izet Muratspahić, Novak Adžić, Vuko Dragašević, Adnan Čirgić
Subject(s): Book-Review
Published by: Almanah

Summary/Abstract: Review of: Sait Š. ŠABOTIĆ - O PROŠLOSTI I SADAŠNJOSTI ZA BUDUĆNOST Šerbo Rastoder, Bošnjaci/Muslimani Crne Gore između prošlosti i sadašnjosti, Almanah, Podgorica 2010, 547 str. Ferid Muhić - Muhamed Mahmutović, Inat bosanskog goluba Alija Džogović - Ibrahim Pašić, Predslavenski korijeni Bošnjaka, knj. II, Sarajevo 2009 Safet Bandžović - Ivan Đurić, Vlast, opozicija, alternativa, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd 2009. 384. Alen KALAJDŽIJA - Andrew Baruch Wachtel, Stvaranje nacije, razaranje nacije, Bošnjačka Asocijacija 33, Sarajevo Izet Muratspahić - Bela Džogović, Makovi na Berimladi, Kalmar 2010 . Novak Adžić - O istoriografskom opusu prof. dr Šerba Rastodera s posebnim osvrtom na njegove studije- „Skrivana strana istorije - crnogorska buna i odmetnički pokret 1918-1929“ i „Crna Gora u egzilu 1918-1925“ Vuko Dragašević - Edib Hasanagić, Pljevljak Muhamed Hadžismajlović, Almanah, Podgorica 2010 Adnan Čirgić - Alija Džogović, Onomastika plavsko-gusinjske dijalekatske oblasti, Almanah, Podgorica 2010

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 48-49
  • Page Range: 269-326
  • Page Count: 58
  • Language: Bosnian