Tensions between the judiciary and politics: Can the announced amendments to the Law on High Judicial and Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina (HJPC) solve problems? Cover Image

Tenzije između pravosuđa i politike: da li najavljene izmjene Zakona o VSTV rješavaju probleme?
Tensions between the judiciary and politics: Can the announced amendments to the Law on High Judicial and Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina (HJPC) solve problems?

Author(s): Branko Perić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Civil Law, Politics and law
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: High Judicial and Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina; HJPC; Judiciary; Politics;

Summary/Abstract: Osnivanje nezavisnog regulatora u oblasti pravosuđa bio je jedan od najvažnijih koraka u reformi pravosuđa koju je kreirala međunarodna zajednica (OHR) nakon sveobuhvatne analize funkcionisanja pravosudnog sistema. Proces je otpočeo nametanjem zakona o tri visoka sudska i tužilačka vijeća, koja su funkcionisala kao jedinstveno tijelo i u čijem radu su učestvovali i međunarodni članovi. Osnovni cilj je bio eliminisanje moćnog utjecaja politike na izbor nosilaca pravosudnih funkcija i uspostavljanje nezavisnog pravosuđa koje će funkcionisati na najboljim pravnim standardima. Sljedeći korak bilo je potpisivanje sporazuma o prenosu nadležnosti u oblasti pravosuđa sa entiteta na državu i osnivanje Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV).

  • Issue Year: 4/2013
  • Issue No: 14
  • Page Range: 73-80
  • Page Count: 8
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian