SEVEN UNPUBLISHED DOCUMENTS Cover Image
  • Price 5.90 €

SEDAM NEOBJAVLJENIH DOKUMENATA
SEVEN UNPUBLISHED DOCUMENTS

Author(s): Sait Šabotić
Subject(s): Regional Geography, The Ottoman Empire
Published by: Almanah
Keywords: Murtezir efendija Karađuzović; Montenegro; The Ottoman Empire;

Summary/Abstract: Murtezir efendija Karađuzović, imam, kadija, a potom i Muftija muslimanskog stanovništva sa prostora Crne Gore, spada u red vrlo zanimljivih istorijskih ličnosti. Rođen je u Baru 1865. godine, u vrijeme kada je Osmanskim carstvom upravljao sultan Abdul Aziz (1861-1876). O njegovom djetinjstvu i odrastanju ne zna se mnogo. Prema predanju, porodica Karađuzović je porijeklom iz Anadolije, odakle je njihov predak reis Magnise, Karađoz, došao sa osmanskom vojskom u vrijeme Kiparskog rata i uzeo učešća u osvajanju grada Bara 1571. godine.1 Generacije njegovih potomaka živjele su u Baru sve do 1878. godine, kada je grad postao sastavni dio Knjaževine Crne Gore. Tom prilikom otac efendije Murtezira, Kamber, odlučio je da napusti Bar i preko Drača se uputi prema Carigradu. Međutim, sticajem okolnosti, sa porodicom se zadržao u Draču, a nakon izvjesnog vremena vratio se i naselio u mahali Zaljevo, gdje su bogatiji Barani imali svoje čiftluke.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 45-46
  • Page Range: 191-203
  • Page Count: 13
  • Language: Bosnian