Hassan al-Banna and the Muslim Brotherhood Movement Cover Image

Hasan al-Bana i pokret Muslimanske braće
Hassan al-Banna and the Muslim Brotherhood Movement

Author(s): Ivan Ejub Kostić
Subject(s): Contemporary Islamic Thought
Published by: Centar za religijske nauke "Kom"
Keywords: Hassan al-Banna;Muslim Brotherhood;Sufism;religious nationalism;social activism;

Summary/Abstract: Rad ima za cilj da približi život i misao Hasana al-Bane, osnivača i idejnog tvorca najvažnijeg savremenog pokreta za islamski preporod - Muslimanske braće. Namera rada je bila da pokažemo kakve su okolnosti bile u Egiptu u vreme formativnog perioda misli Hasana al-Bane i osnivanja pokreta Muslimanske braće kako bi se bolje shvatio višedimenzionalni karakter organizacije koja je danas, nakon skoro devedeset godina od osnivanja 1928. godine, prvi put došla na vlast u Egiptu. Takođe, rad se bavi i odnosom Hasana al-Bane prema kolonijalizmu, tradicionalnoj ulemi, nacionalizmu, komunizmu, demokratiji i tradicionalnim islamskim vrednostima. Poseban naglasak u radu stavljen je na uticaj sufijske misli na Hasana al-Banu, koji je od rane mladosti bio duboko vezan za hasafijski tarikat.

  • Issue Year: I/2012
  • Issue No: 1
  • Page Range: 113-127
  • Page Count: 14
  • Language: Serbian