Similarities and Differences in Political Opinions of Abul A'la Mawdudi and Sayyid Qutb Cover Image

Sličnosti i razlike u političkim mišljenjima Abul-Ale Mavdudija i Sajida Kutba
Similarities and Differences in Political Opinions of Abul A'la Mawdudi and Sayyid Qutb

Author(s): Ivan Ejub Kostić
Subject(s): Islam studies, Politics and religion, History and theory of political science
Published by: Centar za religijske nauke "Kom"
Keywords: Abul A'la Mawdudi;Sayyid Qutb;Islamic political thought;Islamic fundamentalism;Islamism;radical Islamism;

Summary/Abstract: Abul-Ala Mavdudi i Sajid Kutb u akademskoj literaturi na Zapadu često se označavaju kao mislioci koji su svojim razmišljanjima i aktivizmom postavili temelj radikalnim islamističkim idejama za koje se tvrdi da su poslužile kao osnov za nastanak džihadističkih pokreta. Pored toga, njihovo intelektualno nasleđe i misao na Zapadu se u značajnoj meri olako poistovećuju. Stoga, cilj ovoga rada jeste da nepristrasno predstavi istinsku prirodu njihove političke misli, kao i da pored sličnosti u njihovim razmišljanjima identifikuje razlike u njihovom razvojnom putu, intelektualnom pristupu i aktivizmu. Pokušaj diferencijacije mišljenja dvojice muslimanskih intelektualaca dolazi kao rezultat uvida u to da su naučnici na Zapadu često skloni prostoj simplifikaciji i poistovećivanju islamskih mislilaca i pokreta zarad ideološki obojenih akademskih pretpostavki i bez dublje analize. Takođe, rad će ponuditi terminološka rešenja za određene vidove islamskog aktivizma.

  • Issue Year: IV/2015
  • Issue No: 2
  • Page Range: 71-89
  • Page Count: 18
  • Language: Serbian