The Law on public notary of Serbia with a review of certain legislative decisions of the countries in the region Cover Image

Zakon o javnom beležništvu Srbije sa osvrtom na pojedina zakonska rešenja država u regionu
The Law on public notary of Serbia with a review of certain legislative decisions of the countries in the region

Author(s): Dragić Radovanović, Miloš Stanić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Law; Law on public notary; Serbia and region;

Summary/Abstract: Srbija je jedna od poslednjih država u Evropi, a svakako poslednja kada je reč o prostoru bivše Jugoslavije, koja je uvela javnobeležnički ili notarski sistem. Ovo bi moglo da bude od koristi zakonodavcu u Srbiji. Naime, može da se shvati i kao svojevrsno preimućstvo sama mogućnost da se uvide prednosti i mane rešenja koja se već primenjuju u drugim zemljama. Imajući u vidu višedecenijski život u zajedničkoj državi, sličnosti mentaliteta i pravnog rezonovanja, čini se najlogičnije da se vizura u ovoj materiji usmeri ka zemljama bivše Jugoslavije.

  • Issue Year: 6/2015
  • Issue No: 21
  • Page Range: 78-84
  • Page Count: 7
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian