THE INFLUENCE OF THE FRACTION’S DISCIPLINE AND COHESION TO THE FREE MANDATE OF THE MEMBER OF PARLIAMENT Cover Image

УТИЦАЈ ФРАКЦИЈСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ И КОХЕЗИЈЕ НА СЛОБОДАН ПОСЛАНИЧКИ МАНДАТ
THE INFLUENCE OF THE FRACTION’S DISCIPLINE AND COHESION TO THE FREE MANDATE OF THE MEMBER OF PARLIAMENT

Author(s): Miloš Stanić
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: слободан посланички мандат; јединствено одлучивање; фракцијска дисциплина; фракцијска кохезија

Summary/Abstract: У већини савремених устава се предвиђа да је мандат посланика слободан. Међутим, фракцијска дисциплина је реалност у савременим представничким демократијама. Имајући то у виду, многи теоретичари тврде да посланик није више слободан, те да слободан посланички мандат припада уставној историји. У овом раду, аутор доказује да овакво становиште није тачно.Прво, у раду се дефинише појам слободног посланичког мандата. Након дефинисања фракцијске дисциплине и фракцијске кохезије, аутор доказује да је неопходно да се направи разлика између њих. У вези са тим, наглашава се да јединствено гласање у оквиру парламента није увек последица примена мера за постизање фракцијске дисциплине, већ, да оно, пре свега настаје услед постојања фракцијске кохезије.Када постоји фракцијска кохезија, посланик учествује у јединственом гласању, јер је то у складу са његовим уверењима. Но, и у одсуству кохезије, а када долази до примена мера за постизање фракцијске дисциплине, њихова граница је слободан посланички мандат, чије „језгро“ никада не сме да буде нарушено. Стога, аутор закључује да слободан посланички мандат, свакако, не припада уставној прошлости.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 4
  • Page Range: 369-383
  • Page Count: 15
  • Language: Serbian