Religious symbols in the courts of the Republic of Serbia Cover Image

Religijski simboli u sudovima u Republici Srbiji
Religious symbols in the courts of the Republic of Serbia

Author(s): Dragić Radovanović, Miloš Stanić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Politics and law, Politics and religion
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Law; Religious symbols; Courts; Serbia;

Summary/Abstract: Čini se da su u ljudskoj istoriji religija i pravo nerazdvojno povezani, jer i “kada je pravo počelo da se više vezuje za državu i da iz nje izvire, religija je još uvek predstavljala važan oslonac nedovoljno jakom i organizovanom državnom aparatu: kroz zaprećenje religijskim sankcijama obezbeđivalo se poštovanje pravnih normi koje on sam propisuje, a nije u stanju da ih efikasno sprovodi. Brojni zakoni starog veka, ali i oni kasniji, najčešće su se, na samom početku teksta, pozivali na božansko poreklo, volju, inspiraciju ili diktat, pridajući celokupnom pravu religijski karakter. Tendencija vezivanja prava za religiju se proteže do modernih zakonodavstava, sve do neuspelog Ustava Evropske unije, u čijem se pripremanju do poslednjeg časa vodila žestoka borba hoće li i on u preambuli sadržiti odredbu sa invokacijom Boga“ .

  • Issue Year: 7/2016
  • Issue No: 24
  • Page Range: 41-45
  • Page Count: 5
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian