International seminary Tradition in social and political changes after the 2nd World War Cover Image

Medzinárodný seminár Tradícia a spoločensko-politické zmeny po druhej svetovej vojne
International seminary Tradition in social and political changes after the 2nd World War

Author(s): Rastislava Stoličná
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
Keywords: conference; society and culture;
  • Issue Year: 51/2003
  • Issue No: 1
  • Page Range: 129-130
  • Page Count: 2
  • Language: Slovak
Toggle Accessibility Mode