The Reasons for Changes in Business Models of Banks Including in Particular the Tax on Some Financial Institutions and Capital Requirements Cover Image

Przesłanki zmian modeli biznesowych banków ze szczególnym uwzględnieniem podatku od niektórych instytucji finansowych oraz wymogów kapitałowych
The Reasons for Changes in Business Models of Banks Including in Particular the Tax on Some Financial Institutions and Capital Requirements

Author(s): Anna Pyka, Monika Klimontowicz
Subject(s): Economy, Business Economy / Management, Financial Markets
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej
Keywords: bank; business model; prudential regulations; banking tax; capital requirements; bank; model biznesowy; regulacje ostrożnościowe; podatek bankowy; wymogi kapitałowe
  • Issue Year: LI/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 87-99
  • Page Count: 13
  • Language: Polish