(Rev.) R. Cybulska, J. Dryjańska, K. Gotlin, M. Kłoda, K. Pomorska, A. Pyzykiewicz, Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej, (red. prowadzący i merytoryczny) M. Kłoda, K. Pomorska, Warszawa: Ośrodek Rozwoju i Edukacji 2016, ss. 113 Cover Image

(Rec.) R. Cybulska, J. Dryjańska, K. Gotlin, M. Kłoda, K. Pomorska, A. Pyzykiewicz, Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej, (red. prowadzący i merytoryczny) M. Kłoda, K. Pomorska, Warszawa: Ośrodek Rozwoju i Edukacji 2016, ss. 113
(Rev.) R. Cybulska, J. Dryjańska, K. Gotlin, M. Kłoda, K. Pomorska, A. Pyzykiewicz, Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej, (red. prowadzący i merytoryczny) M. Kłoda, K. Pomorska, Warszawa: Ośrodek Rozwoju i Edukacji 2016, ss. 113

Author(s): Marta Filipowicz
Subject(s): Social psychology and group interaction, Behaviorism
Published by: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
  • Issue Year: 26/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 178-179
  • Page Count: 2
  • Language: Polish