(Rev.) Dziedzictwo myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie, red. s. Maria Loyola Opiela, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, ss. 542 Cover Image

(Rec.) Dziedzictwo myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie, red. s. Maria Loyola Opiela, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, ss. 542
(Rev.) Dziedzictwo myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie, red. s. Maria Loyola Opiela, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, ss. 542

Author(s): Marta Filipowicz
Subject(s): History of Education
Published by: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
  • Issue Year: 26/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 175-177
  • Page Count: 3
  • Language: Polish