MIGRANT CRISIS AND TERRORIST THREATS Cover Image

МИГРАНТСКА КРИЗА И ТЕРОРИСТИЧКА ПРЕТЊА
MIGRANT CRISIS AND TERRORIST THREATS

Author(s): Zoran Đurđević, Slaviša Vuković
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: мигрантска криза; тероризам; радикализација; превенција; Европа

Summary/Abstract: Интеграција миграната није лак процес и додатно је отежава сазнање да се међу извршиоцима терористичких напада налазе лица која су рођена у некој од држава ЕУ, а припадају другој или трећој генерацији миграната. Извештавање о терористичким актима и другим кривичним делима извршеним од стране миграната доводи до промене ставова домаћег становништва према мигрантима, као и велики број економских мигранта који долазе из земаља које нису захваћене ратом како би решили своје економске проблеме. Број терористичких напада у Европској унији је у порасту у 2015. у односу на 2014. годину, а проблеми у интеграцији постојећих и прилив новог таласа миграната код великог броја грађана Европске уније изазива страх да ће се број терористичких напада повећати. Да би се извео објективан закључак о основаности таквог става неопходна су истраживања односа између миграција и тероризма и усклађености антитерористичких активности са природом тог односа.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 4
  • Page Range: 217-232
  • Page Count: 16
  • Language: Serbian