CULTURAL PROPERTY CRIME IN SERBIA Cover Image

KRIMINALITET U VEZI SA KULTURNIM DOBRIMA U SRBIJI
CULTURAL PROPERTY CRIME IN SERBIA

Author(s): Nenad Radović, Renata Samardžić, Zoran Đurđević
Subject(s): Criminal Law, Criminology, Penal Policy, Sociology of Art
Published by: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja
Keywords: works of art; antiquities; liturgical objects; thefts; Republic of Serbia;

Summary/Abstract: Umetnička dela i antikviteti otkrivaju kulturni identitet naroda, oni imaju svoje značenje u određenom socijalnom, ekonomskom i istorijskom okruženju i vredno svojstvo svedoka čitavih epoha, zbog čega je njihova zaštita u javnom interesu. U Srbiji su krađama i neovlašćenim izvođenjem arheoloških radova najviše ugroženi lokaliteti iz rimskog perioda, kao i sakralni objekti, posebno crkve i manastiri, u kojima se kradu liturgijski predmeti (ikone, stare bogoslužbene knjige, putiri, krstovi, relikvijari sa moštima svetitelja). Na osnovu podataka Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u periodu 2006–2014. godine izvršeno je 1.472 krivičnih dela u vezi sa kulturnim dobrima. Cilj rada je da oslika stanje kriminaliteta u vezi sa kulturnim dobrima u Srbiji, sagledavanjem nekih njegovih formi i karakterističnih primera.

  • Issue Year: 19/2016
  • Issue No: 37-38
  • Page Range: 49-59
  • Page Count: 11
  • Language: Serbian