Scripture in the life and mission of the Church. International Congress on the Apostolic Exhortation Verbum Domini (Rome, 2-4 December 2010) Cover Image

Pismo Święte w życiu i misji Kościoła. Międzynarodowy Kongres nt. adhortacji apostolskiej Verbum Domini (Rzym, 2–4 grudnia 2010)
Scripture in the life and mission of the Church. International Congress on the Apostolic Exhortation Verbum Domini (Rome, 2-4 December 2010)

Author(s): Stanisław Wronka
Subject(s): Christian Theology and Religion, Conference Report, Sociology of Religion
Published by: Polskie Towarzystwo Teologiczne

Summary/Abstract: Posynodalna adhortacja apostolska Verbum Domini o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła Benedykta XVI jest pokłosiem XII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, które miało miejsce w Watykanie w dniach 5–26 października 2008 roku. Ojciec Święty podpisał dokument 30 września 2010 roku we wspomnienie św. Hieronima, patrona biblistów, natomiast oficjalnie został on zaprezentowany w biurze prasowym Stolicy Apostolskiej 11 listopada 2010 roku przez abpa Nikolę Eterovića z Chorwacji, sekretarza generalnego Synodu Biskupów, i innych przedstawicieli kurii rzymskiej. Katolicka Federacja Biblijna, której sekretariat generalny znajduje się w St. Ottilien (Niemcy), oczekiwała pracowicie na tę wielką kartę współczesnego apostolatu biblijnego, dlatego mogła już trzy tygodnie później w dniach 2–4 grudnia 2010 zorganizować międzynarodowy kongres będący chyba pierwszym w całym Kościele spotkaniem poświęconym nowemu dokumentowi papieskiemu. Prelegentami byli wybitni hierarchowie, bibliści, teologowie oraz ludzie kultury, głównie katolicy, ale nie brakło też głosu ze strony prawosławnych, protestantów i anglikanów, a nawet żydów. Miejscem spotkań było audytorium Jana Pawła II na Papieskim Uniwersytecie Urbaniańskim, którego zabudowania na wzgórzu Gianicolo naprzeciw okien apartamentów papieskich można zobaczyć z placu św. Piotra.

  • Issue Year: 64/2011
  • Issue No: 4
  • Page Range: 371-373
  • Page Count: 3
  • Language: Polish