The Biblical and Liturgical Movement Cover Image

Ruch Biblijny i Liturgiczny
The Biblical and Liturgical Movement

Publishing House: Polskie Towarzystwo Teologiczne
Subject(s): Theology and Religion
Frequency: 4 issues
Print ISSN: 0209-0872
Online-ISSN: 2391-8497
Status: Active

 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2023
 • Issue No. 1/62
 • Issue No. 2/62
 • Issue No. 3/62
 • Issue No. 4/62
 • Issue No. 1/63
 • Issue No. 2/63
 • Issue No. 3/63
 • Issue No. 4/63
 • Issue No. 1/64
 • Issue No. 2/64
 • Issue No. 3/64
 • Issue No. 4/64
 • Issue No. 1/65
 • Issue No. 2/65
 • Issue No. 3/65
 • Issue No. 4/65
 • Issue No. 1/66
 • Issue No. 2/66
 • Issue No. 3/66
 • Issue No. 4/66
 • Issue No. 1/67
 • Issue No. 2/67
 • Issue No. 3/67
 • Issue No. 4/67
 • Issue No. 1/68
 • Issue No. 2/68
 • Issue No. 3/68
 • Issue No. 4/68
 • Issue No. 1/69
 • Issue No. 2/69
 • Issue No. 3/69
 • Issue No. 4/69
 • Issue No. 1/70
 • Issue No. 2/70
 • Issue No. 3/70
 • Issue No. 4/70
 • Issue No. 1/71
 • Issue No. 2/71
 • Issue No. 3/71
 • Issue No. 4/71
 • Issue No. 1/72
 • Issue No. 2/72
 • Issue No. 3/72
 • Issue No. 4/72
 • Issue No. 1/73
 • Issue No. 2/73
 • Issue No. 3/73
 • Issue No. 4/73
 • Issue No. 1/74
 • Issue No. 2/74
 • Issue No. 1/76
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

„Ruch Biblijny i Liturgiczny” publikuje artykuły naukowe, sprawozdania i wiadomości oraz recenzje z dwóch dyscyplin teologicznych: biblistyki i liturgiki. Do czasopisma mogą być zgłaszane teksty w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, polskim, rosyjskim i włoskim. Czasopismo jest otwarte dla wszystkich autorów z Polski i zagranicy.