8. General Meeting of the Association of Polish Bible Students and the 49th Polish Bible Symposium (Katowice, 20-22 September 2011) Cover Image

8. Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich i 49. Sympozjum Biblistów Polskich (Katowice, 20–22 września 2011)
8. General Meeting of the Association of Polish Bible Students and the 49th Polish Bible Symposium (Katowice, 20-22 September 2011)

Author(s): Stanisław Wronka
Subject(s): Christian Theology and Religion, Conference Report, Sociology of Religion
Published by: Polskie Towarzystwo Teologiczne

Summary/Abstract: Katowice były miejscem dorocznego spotkania biblistów polskich, którzy obradowali tam już w 1986 roku na 23. sympozjum. Gospodarzami było Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udział w tegorocznym spotkaniu wzięło około 170 osób.

  • Issue Year: 65/2012
  • Issue No: 2
  • Page Range: 187-190
  • Page Count: 4
  • Language: Polish