48th Symposium of Lecturers in the Theology Faculty and the Seminary of the Holy Spirit Cover Image

48. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych
48th Symposium of Lecturers in the Theology Faculty and the Seminary of the Holy Spirit

Author(s): Janusz Mieczkowski, Jarosław A. Superson SAC
Subject(s): Christian Theology and Religion, Conference Report, Sociology of Religion
Published by: Polskie Towarzystwo Teologiczne

Summary/Abstract: W dniach 11–13 września 2012 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się 48. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i Wyższych Seminariach Duchownych. W tym roku organizatorem był Instytut Liturgiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Tematem sympozjum były Reforma i odnowa liturgii po Soborze Watykańskim II. Oprócz ponad 70 liturgistów w sympozjum wzięli udział: abp Damian Zimoń, bp Stefan Cichy oraz przewodniczący Komisji ds. Liturgii i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski bp Adam Bałabuch.

  • Issue Year: 65/2012
  • Issue No: 4
  • Page Range: 365-368
  • Page Count: 4
  • Language: Polish