“Careers of young delinquents”, i.e. the phenomenon of excluding pre-school children
who are at risk of social maladjustment during the early stages of education Cover Image

„Kariery małych dewiantów” czyli fenomen wykluczania dzieci przedszkolnych zagrożonych niedostosowaniem społecznym na wczesnych etapach edukacji
“Careers of young delinquents”, i.e. the phenomenon of excluding pre-school children who are at risk of social maladjustment during the early stages of education

Author(s): Małgorzata Michel
Subject(s): Social Sciences, Education, Preschool education
Published by: Fundacja Pedagogium
Keywords: wykluczenie społeczne; teoria gier; niedostosowanie społeczne

Summary/Abstract: Artykuł zawiera prezentację badań na temat procesu wykluczania społecznego z pierwszego etapu edukacji dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Autorka prezentuje stosowane przez nauczycieli wychowania przedszkolnego strategie wykluczania i taktyki eliminacji dzieci, które sprawiają trudności wychowawcze. Autorka dokonuje analizy danych zgodnie z metodologią teorii ugruntowanej w kontekście teorii gier.

  • Issue Year: 7/2014
  • Issue No: 1
  • Page Range: 101-116
  • Page Count: 16
  • Language: Polish