The Social Status of the Social Rehabilitation Pedagogue in Qualitative Ethnographic Research. Methodological and Ethical Dilemmas in a “Difficult Field” Cover Image

Społeczne usytuowanie pedagoga resocjalizacynego w terenowych badaniach jakościowych Dylematy metodologiczne i etyczne badacza w „trudnym terenie”
The Social Status of the Social Rehabilitation Pedagogue in Qualitative Ethnographic Research. Methodological and Ethical Dilemmas in a “Difficult Field”

Author(s): Małgorzata Michel
Subject(s): Politics / Political Sciences, Political Sciences, Methodology and research technology
Published by: Fundacja Pedagogium
Keywords: terenowe badania jakościowe; pedagog resocjalizacyjny; badacz miasta; etnografia; trudny teren badawczy; dylematy moralne i etyczne

Summary/Abstract: Celem artykułu jest ukazanie pewnych trudności, problemów natury etycznej i dylematów moralnych jakie napotyka badacz jakościowy w terenie. Poruszane zagadnienia są własnymi refleksjami autorki po przeprowadzonych badaniach terenowych w przestrzeni miasta z perspektywy pedagogiki resocjalizacyjnej.

  • Issue Year: 10/2015
  • Issue No: 2
  • Page Range: 165-179
  • Page Count: 15
  • Language: Polish